Ochrana osobných údajov

Peter Chovan – Fun 4 Event
J. Gagarina 2432/107

960 01 Zvolen

IČO: 37058347

Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom prijímania dopytu, alebo objednávky prostredníctvom objednávkového formulár,telefonicky, alebo e-mailom.

1. Osobné údaje sa spracuvajú za účelom

 1. zaslania cenovej ponuky
 2. zrealizovania objednávky 
 3. vystavenie faktúry za zrealizovanú službu

2. Aké osobné údaje spracúvavame? 

Spracuvávame len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na zaslanie dopytu, splnenie záväzkov objednávky, vystavenie daňového dokladu

 1. Meno a priezvisko
 2. Adresa trvalého bydliska
 3. Mailová adresa
 4. Telefónne číslo

3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje tretím stranám neposkytujeme .

4. Podmienky spracúvania

S osobnými údajmi zaobchádzame a nakladáme s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5. Práva ktoré máte v súvislosti s ochranou osobných údajov

 1. Máte právo na informcie o tom, aké osobné údaje o Vás zbierame. Túto informáciu sme povinný Vám zalsať  v lehote 30 dní.
 2. Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov v prípade, že sa u vás niečo zmení alebo vidíte vaše osobné údaje ako neaktuálne, či neúplné.
 3. Môžete žiadať o obmedzenie spracovávania osobných údajov.
 4. Môžete sa odhásiť  zo zasielania obchodných oznámení, obchodných ponúk a noviniek.
 5. Máte právo na vymazanie osobných údajov. Vaše osobné údaje budú zmazané v lehote 30 dní.  O vymazaní vás budeme informovať e-mailom.
 6. Keď máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky, aby sme daný problém mohli vyriešiť a napraviť. Máte však aj právo sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Kontaktné údaje

Ak sa počas spracovávania Vašich osobných údajov budete chcieť s nami kontaktovať, môžete tak spraviť e-mailom:  office@funbudk.sk